Pagina 2: Een pittoreske riviervallei


Pagina 1: Sneeuw in al zijn glorie
 
Pagina 3: Het vallen van de avond

Op de takken gestapelde sneeuw is in de loop van de voorbije dagen onderaan de takken komen te hangen.

De klassieke houten paden boven het veen zijn soms zo goed als onzichtbaar. Hier en daar is het oppassen geblazen om niet ineens tot de heupen in de sneeuw te schieten bij het volgen van de sporen van voorgaande wandelaars die naast het pad liepen.

Nu en dan verraadt het veen zich door stromend water.

Een stralende zon zorgt voor een verblindend licht op het open veen.

Slechts op één plaats was iets te zien van de onderbegroeiing.

De zon zorgt dat rijp van bomen en grashalmen op de sneeuw valt, maar smelten doet die niet.

Alleen langs oevers is de echte dikte van het sneeuwpakket zichtbaar. De sneeuw hangt tot op millimeters boven het stromende water.

Rijpkristallen glinsteren kleurrijk in het tegenlicht.

Sneeuwkussenveld op rotsblokken in een riviertje.

De vele kleine stroompjes onder de sneeuw verenigen zich tot een fotogeniek riviertje.


Pagina 1: Sneeuw in al zijn glorie
 
Pagina 3: Het vallen van de avond

T  -  Technisch


© 2005 Peter Vancoillie