Shelfcloud en wolkbreuk, Flaxweiler - Oberdonven (Luxemburg, dicht bij Trier), 29 juli 2005


Pagina 2: De shelf en wolkbreuk

We zijn vertrokken in de namiddag richting Arlon. De verwachtingen waren dat de zwaarste onweders zich zouden ontwikkelen ten zuiden van Luxemburg. Dat bleek ook 's avonds, maar dat was een heel pak zuidelijker en oostelijker dan Luxemburg... In Luxemburg kregen we ook de volle lading, maar dat gold dus, achteraf gezien, evengoed voor Brussel en het noorden van Antwerpen.

Toen we al voorbij Namen waren zagen we hoe enkele flinke torens ontploften in de richting van Brussel (zie foto hieronder). Maar we wilden niet terug, zoals al vaak gezegd, achter een onweer aan rijden is meestal zinloos. En we stuurden aan op een 'collision course' met een vrij omvangrijk systeem dat vanuit Reims naar Luxemburg stad trok.

Ondertussen reden we onder een heel langgerekt aambeeld uit van het complexje over Frankrijk. Tientallen kilometers aambeeld met lichte mammatus strekten zich uit naar het noorden.

Links onder het langgerekte aambeeld de wolk uit de koeltoren van de central in Givet, rechts (vaag) het complex dat voor wateroverlast in Brussel zorgde, al zat het toen al een eind verderop meen ik (19u).

Op radar ontdekten we dat het aambeeld uit een stervend complex kwam, en er een nieuwer ontstaan was, net ten zuiden ervan. Het ging recht op Luxemburg stad af. Dit is een zicht naar het zuiden. Veel langgerekte aambeeldstrepen trokken over, en heel in verte zagen we eerste flitsen, typisch het moment om in vertraagd verkeer terecht te komen.

Enkele rolpatronen in de buurt van de eerste waarneembare onweersbui.

Een kleine regenschacht ontstond ten ZW van ons, wellicht toen lucht tussen de oude en nieuwe bui werd samengeperst en vooruit gestuwd. Er zaten een tweetal ontladingen op, maar 't was te klein en inactief om ervoor te stoppen, en de tijd begon te dringen om in Luxemburg te geraken.

Veel tekenen van turbulentie parallel aan de langgerekte buien.

Dit is de laatste foto voor we in de drens terecht kwamen. Vanaf de Luxemburgse grens tot kort voorbij Luxemburg stad was er toenemende regen en gebliksem. Op de ring rond Luxemburg één vrij nabije ontlading gezien en gehoord, maar aan de egaal grijze massa was niks fotografeerbaars. We begonnen het ergste te vrezen, tot we al rijdend op de ring een vage opklaring zagen iets ten oosten van Luxemburg stad. Dat was op z'n minst een stop waard voor een update, maar alsof de duivel ermee speelt, net als je gaat wanhopen krijg je de verrassing van je leven... (vervolg pagina 2).

Pagina 2: De shelf en wolkbreukT  -  Technisch© Skyscapes 2005