4 windhozen, Roesbrugge - Wulveringhem, 08-06-2002


N  -  De foto's zijn over het algemeen wat donker uitgevallen, op een paar na. dit geldt zowel voor de kleinbeeldreeks als voor de medium-formaatreeks, omdat beiden volgens dezelfde instellingen belicht zijn. Toch tonen de dia's bijzonder goed wat er gebeurde. Alleen voor het scannen heb ik zware inspanningen moeten leveren om de donkerste beelden goed te laten uitkomen. De scansoftware heeft het wat moeilijk met donkere beelden: ofwel zie je er niet veel meer op (dat heb ik proberen te vermijden), ofwel ontstaat er "scanruis", een wat korrelig beeld maar je ziet tenminste nog wat erop staat. De beelden zijn verwerkt met adobe photoshop 7, ik heb de contrasten wat uitgehoogd, zodat alles goed uitkomt, omdat de hozen doorgaans niet zo hard contrasteren binnen de donkere wolkengebieden. Ze zijn gescand op 1200*2400 dpi, de maximale optische resolutie die ik kan halen. De dia's zelf zijn natuurlijk een stuk scherper, en tonen details die op de beelden hier moeilijk of nauwelijks te zien zijn.
 
Er is tijdens de waarnemingen ter plaatse geen regen of hagel gevallen, en er werd geen onweer waargenomen. Er stond wel een korte tijd een stevige koude wind uit noordelijke richting, enkele minuten nadat de eerste regenstrepen ten noorden zichtbaar werden.

Ik wil ook Olivier, mijn chasepartner, bij deze bedanken. Hij verdient zeker de helft van de credits, want zonder hem zouden deze beelden er niet staan. Een aantal beelden zijn door hem genomen, zo konden we simultaan met klein- en grootbeeldcamera samenwerken, en de lichtwaarden erg snel doorgeven.


Flinke congestus

Er was weinig beweging in de lucht die namiddag. Het was wat broeierig, en er stond nauwelijks wind. De wolken bewogen erg traag horizontaal, maar uit de lage basissen ontsproten verschillende cumuli met een flinke verticale opbouw, toch braken ze af of spreidden ze uit voor ze tot buien konden uitgroeien, omdat de atmosfeer niet diep onstabiel was. Enkele exemplaren slaagden er toch in tot buien uit te groeien, en dit schijnbaar na het optreden van de hozen. De 2 foto's hieronder zijn na de hozen gefotografeerd, maar zijn toch representatief voor de bewolking gedurende de ganse namiddag.


 

Hoos 1 (omstreeks 16:30u)

De eerste hoos in Frankrijk. Het zicht is naar het ZW, de heuvelrug op de foto is Mt Cassel in Frankrijk (158m). Toen ik ze opmerkte was ze al aan 't verdwijnen, maar deze foto heb ik nog net kunnen nemen.


 

Hozen 2 & 3 (omstreeks 17:15u)

De wolkenbasis die de eerste hoos boven Frankrijk produceerde, kwam langzaam naar ons toe geschoven, en was erg beweeglijk. Talrijke zeer laaghangende wolkenflarden gingen aan een hoog tempo de wolkenbasis in, en je had het gevoel dat alles bewoog, maar in eerste instantie was er nergens enige rotatie te bespeuren.

De 2de hoos onstond loodrecht boven ons uit de achterkant van de donkere wolkenbasis die ons N/NO-waarts verliet. Deze maakte verschillende fasen door waarbij ze opleefde, wat uitzwakte en opnieuw versterkte.

De 3de hoos ontstond een eind verderop de wolkenband, terwijl de 2de langzaam oploste. Uiteindelijk verdwenen beide hozen en ontstond rechts van hun ontstaansgebied op korte tijd een kernachtige bui, met een vreemd gebogen of opgetilde achterkant.


 

Hoos 4 (omstreeks 18:00u)

De wolkenband/buienlijn ging verder N/No-waarts, en we besloten ze nog wat te volgen met wagen, omdat we vermoedden dat er misschien nog hozen zouden volgen. Dit was makkelijk haalbaar dankzij de trage voortgang van het geheel. We hadden goed gegokt. Onderweg bleven we tekenen van rotaties zien, en na een tijdje verscheen er een stukje horizontale hoos die, net op het moment dat we uitstapten om deze te fotograferen, uitgroeide tot een langgerekte koordachtige hoos met een slingerend verloop. Bij deze mooie is het dan gebleven. De ganse wolkenband is erna verzadigd geraakt met regen en tot één langgerekte bui uitgegroeid, waaruit al snel alle dynamiek verdween. Spijtig genoeg waren we iets te veraf om het echt mooi erop te krijgen (ik heb niet zo'n krachtige zoomlens), maar 't was dit of helemaal niks meer.


 

 

T  -  Technical

  • Camera 1: Canon Eos 500
  • Lens: Canon AF f=35 - 105
  • Slide film: Fuji Sensia 100 35mm
  • Camera 2: Mamiya RB67 ProS
  • Lens: Mamiya-Seikor 1:3.8 f=90
  • Slide film: Fuji Provia 100 rollfilm
  • Scanner: EPSON Perfection 1200 USB (optical range: 1200 x 2400 dpi)
  • Scan & image software: EPSON TWAIN & ADOBE Photoshop 7.0

Contact: © Superpete 2002