Dit venster hoeft niet gesloten te worden, het komt vanzelf weer op de voorgrond wanneer een andere thumbnail aangeklikt wordt op de hoofdpagina.
 
This window does not need to be closed. It's pops back to the foreground when another thumbnail is clicked on the main page.