- Rotation exactly overhead at my home in Ghent on May 13th, 2003 -
- Rotatie loodrecht boven mijn huis te Gent op 13 mei 2003 -N  -   De namiddag begon mooi met enkele lichte buien en opstuwende cumulus congestus, een heldere atmosfeer en een veelbelovende zuidwestelijke horizon

E  -   The afternoon started nice with a few small showers and building congestus, a crisp atmosphere for pictures and a promising sky at the horizon in the southwest.


 

 

N  -   Aan de achterkant van de cel hierboven had ik al enkele tekenen van rotatie opgemerkt in de verte (mijn mail aan de ww van 17u33):
 
"Net ten zuiden van Gent: een massieve donkere wolkenbasis in ontwikkeling. In tegenstelling tot de vorige buien zit de aangroeikant van deze bui in de W-NW-lijke hoek met een verlaagde wolkenbasis ginder die op een punt uitloopt naar achteren. Over het algemeen lijken de donkere lage wolkenslierten stil te hangen, maar ik heb ze een keer tegen elkaar in zien bewegen: erg spectaculair! Ik dacht dat ik scheel zag maar het was werkelijk even waar: losse wolkenflarden in de uiterste hoek achteraan de bui onder de basis passeerden elkaar gedurende een halve minuut: de ene naar links de ander naar rechts. Het was erg snel over en er kwam verder niks van. Jammer dat ik geen video heb want gezien het sterkte contrast op dat moment zou het zichtbaar geweest zijn.
Verder nog wat losse hagel van net geen halve centimeter, slechts enkele maar hier in het noorden, maar ik vermoed dat er ten zuiden van gent wel wat meer of groter zal gevallen zijn."
 
Hieronder een beeld van de wolkenbasis iets later, op het moment van de foto geen rotatie meer. De beelden erna tonen een mooie neerslagzuil verderop (foto's genomen ŕ 300mm, ongeveer 150mm en 28mm).

E  -   The backside of the cell on the picture above already showed some signs of rotation. In the strong contrast I saw some scud clouds moving in front of each other in different directions. The picture below shows the base where I saw the rotation, but it is taken later when it was quiet again (at least no more signs of rotation, but still a visible inflow).
 
In its wake is a clearly defined rainshaft (pictures at 300mm - approx. 150mm and at 28mm).


 

 

 

 

N  -   Nog later verscheen aan de zuidwestelijke horizon een nieuwe zich nog ontwikkelende band aaneengesloten cumulus congestus. Op het moment dat de foto's hieronder genomen zijn wordt al een aambeeld gesponnen, waarin gedurende enkele minuten een linker bijzon oplicht.

E  -   Later a new line of cumulus congestus merged and started to spin an anvil, in which a left sundog could be seen for a few minutes.


 

 

 

 

N  -   En dan het verrassende (mail van 18u33):
 
"Zonet 3 wolk-grondontladingen op korte tijd in de stijgstroom van alweer een nieuwe snelgroeiende wolkenbasis ten westen van gent. De dreun van eerste was bijzonder hard en diep. De ontlading maar enkele km van hier. Ze komen voor in de regenvrije basis ten N van de neerslagzone. Kraakhelder bliksemkanaal! ..."
 
en om 18u53 mailde ik:
 
"Na de melding van de 3 wolk-grond ontladingen kwamen er nog vrij snel een tiental wolk-wolk ontladingen en daarna stopte het. Tot dan toe enkel wat regen (de regencore trok opnieuw ten zuiden). Maar het gebied dat grotendeels regenvrij was trok recht naar hier met veel uitsteeksels.
 
Toen ik dacht dat het uitklaarde vielen er uit de lage wolkenbasis achteraan enkele stenen tussen een halve en een hele centimeter. Ik keek recht naar boven (dakraam demonteren) en zag een ineenkolkende massa wolken indraaien op een punt. Geen hoos maar het begin verschilde niks van wat ik vorige zomer in de westhoek zag! Zoals gezegd geen video maar heb zonder pardon een hele sessie foto’s genomen die ik ga proberen te monteren, hoewel je het ook zo makkelijk zal zien.
 
Op geen tijd verkleurde het wegtrekkende draaiende gebied van blauwgrijs helemaal zwavelgroen en begon de bliksem opnieuw te reactiveren in de wegtrekkende bui..." (ook duidelijke nieuwe neerslagstrepen later: zie onderste foto)
 
Net enkele km ten noorden van hier ook erg snel opgezogen wolkenflarden maar zonder zichtbare rotatie, maar ook daar een kern waaruit regelmatig bliksem komt." (zie voorlaatste foto)
 

E  -   From this last line, I could see a few nice CG's coming out of the rain free base in the north. Most precipitation past south of my position, and just as I thought it was over the lowest part of the cloudbase came over and started to rotate exactly overhead. No real funnel was formed and rotation didn't last long. Very soon after this event the storm fired up again with new CG's east of my position and newly formed rain or hailshafts as the storm became slightly greenish while moving from my position (see bottom picture).


 

 

 

 

 
N  -  Klik op de kleine animatie om een grotere versie te bekijken van 4 beelden die het verloop van de rotatie over iets meer dan een minuut aangeeft (122 Kb)
 
E  -  Click the small animation to view a larger version of 4 images taken within a little more than a minute (122Kb)
 

 

 

 

T  -  Technical

  • Camera 1: Canon Eos 500
  • Lenses: Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 II
  • Slide film: Fuji Provia ISO 100
  • Scanner: Minolta Scan Dual 3 Filmscanner (optical range: 2840 dpi)
  • Scan & image software: MINOLTA TWAIN & ADOBE Photoshop 7.0

Contact: © Superpete 2003